Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

Klasa
wspierająca uczniów z dysleksją
z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie, geografii/historii  i języka angielskiego.


Problem  dysleksji jest problemem  na całe życie.   Nie  da  się  jej  ani w  pełni zapobiec, ani  tym  bardziej wyeliminować. Można natomiast złagodzić   jej konsekwencje.
Nasi wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele są w stanie to zapewnić.
Dysleksja ma również pozytywne aspekty.
Bo to właśnie dyslektycy:

 • są bardziej wrażliwi; przeżywają swoje myśli,
 • myślą obrazami, nie zaś słowami,
 • są kreatywni, ich wyobraźnię określa się jako żywą,
 • posiadają wnikliwość oraz rzadką intuicję,
 • w celach poznawczych wykorzystują wszystkie zmysły.Trudności dyslektyków w czytaniu i pisaniu nie mogą się stać przeszkodą  dla  ich rozwoju czy kariery zawodowej.


Klasa wspierająca uczniów z dysleksją:

 • To jedna z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielana uczniom w szkole.
 • Kwalifikują się do niej uczniowie  z dysleksją, dysgrafią, dysortografią czy dyskalkulią na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.
 • Nauczanie prowadzone jest według realizowanych w szkole programów, inne są metody i formy pracy.
 • Zajęcia prowadzą nauczyciele przygotowani do pracy z uczniami z dysleksją.
 • Uczniowie biorą udział w programie Indywidualni.pl.ZAPRASZAMY!

 

 

KLASA PROMUJĄCA NAUKI ŚCISŁE –

z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii / chemii
i języka angielskiego

 

 • Realizująca rozszerzony program nauczania matematyki i języka angielskiego od pierwszej klasy.

 • Skierowana do uczniów wytrwałych w rozwiązywaniu problemów naukowych, lubiących wysiłek intelektualny, myślących nieszablonowo i precyzyjnie.

 • Przygotowująca do studiowania kierunków inżynierskich, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych lub innych wymagających przygotowania na poziomie rozszerzonym z matematyki.

 • Proponująca dodatkowe zajęcia  prowadzone przez pracowników wyższych uczelni.

 • Ukierunkowana na zastosowania matematyki w geografii, chemii i innych naukach przyrodniczych.

Klasa
odkrywająca tajniki zawodów medycznych
z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i języka angielskiego

 

 • Skierowana do uczniów wiążących swą przyszłość z ratownictwem medycznym, fizjoterapią, medycyną, farmacją, pielęgniarstwem, weterynarią, kosmetologią, dietetyką.
 • Współpracująca z Wyższa Szkołą Promocji Zdrowia –  zajęcia teoretyczne  i praktyczne z dietetyki, anatomii, pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzone przez pracowników naukowych uczelni, zarówno w jej progach,  jak i na terenie liceum. Możliwość uzyskania certyfikatów WSPZ.
 • Realizująca tematykę zajęć przydatnych  w życiu codziennym oraz rozwijająca zainteresowania medyczne.
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów maturalnych z biologii i chemii.
 • Konwersatoria dotyczące zdrowego stylu życia, oceny stanu zdrowia, transplantologii. Uczniowie mają wpływ na wybór tematyki realizowanych treści.

  ZAPRASZAMY!

 

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017