Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

 

KLASA PROMUJĄCA NAUKI ŚCISŁE –

z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii / chemii
i języka angielskiego

 

  • Realizująca rozszerzony program nauczania matematyki i języka angielskiego od pierwszej klasy.

  • Skierowana do uczniów wytrwałych w rozwiązywaniu problemów naukowych, lubiących wysiłek intelektualny, myślących nieszablonowo i precyzyjnie.

  • Przygotowująca do studiowania kierunków inżynierskich, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych lub innych wymagających przygotowania na poziomie rozszerzonym z matematyki.

  • Proponująca dodatkowe zajęcia  prowadzone przez pracowników wyższych uczelni.

  • Ukierunkowana na zastosowania matematyki w geografii, chemii i innych naukach przyrodniczych.

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017