Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

 

KLASA AKADEMICKA –
otwierająca możliwości działań społecznych
z rozszerzonym programem nauczania j. polskiego, biologii/wos i  języka angielskiego


Celem kształcenia w tej klasie jest ukazanie zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, kształtowanie postaw prospołecznych oraz zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami pedagogiki i socjologii. Co będzie stanowiło wstępne przygotowanie do podejmowania w przyszłości zawodów opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy, takich jak pedagog, pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog, socjolog, asystent rodziny.

KLASA AKADEMICKA:

  • pozwoli Ci na zdobycie umiejętności: pracy w grupie, współdziałania, asertywności, nawiązywania kontaktu interpersonalnego, budowania dobrej samooceny i umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami,
  • rozwinie umiejętności skutecznego porozumiewania się i wprowadzi w tematykę studiów społeczno – humanistycznych oraz szkół policealnych,
  • ułatwi Ci lepsze rozumienie innych ludzi oraz pozwoli otworzyć się na ich potrzeby m.in. poprzez uczestniczenie w Wolontariacie,
  • nauczy Cię jakie są prawidłowości rozwoju człowieka, jak ważne jest zdrowie i higiena psychiczna,
  • poznasz swoje mocne i słabe strony, zrozumiesz zasady dobrej komunikacji, rozwiniesz  umiejętności społeczne,
  • w ramach współpracy z Akademią Ignatianum w Krakowie, będziesz miał  możliwość  uczestniczenia w wykładach, warsztatach, konferencjach prowadzonych przez nauczycieli akademickich,
  • dodatkowo będziesz mógł uczestniczyć w  zajęciach  prowadzonych przez specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej na których dowiesz się więcej na temat psychologii rozwojowej.

 

ZAPRASZAMY !

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017