Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

Klasa
wspierająca uczniów z dysleksją
z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie, geografii/historii  i języka angielskiego.


Problem  dysleksji jest problemem  na całe życie.   Nie  da  się  jej  ani w  pełni zapobiec, ani  tym  bardziej wyeliminować. Można natomiast złagodzić   jej konsekwencje.
Nasi wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele są w stanie to zapewnić.
Dysleksja ma również pozytywne aspekty.
Bo to właśnie dyslektycy:

  • są bardziej wrażliwi; przeżywają swoje myśli,
  • myślą obrazami, nie zaś słowami,
  • są kreatywni, ich wyobraźnię określa się jako żywą,
  • posiadają wnikliwość oraz rzadką intuicję,
  • w celach poznawczych wykorzystują wszystkie zmysły.Trudności dyslektyków w czytaniu i pisaniu nie mogą się stać przeszkodą  dla  ich rozwoju czy kariery zawodowej.


Klasa wspierająca uczniów z dysleksją:

  • To jedna z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielana uczniom w szkole.
  • Kwalifikują się do niej uczniowie  z dysleksją, dysgrafią, dysortografią czy dyskalkulią na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.
  • Nauczanie prowadzone jest według realizowanych w szkole programów, inne są metody i formy pracy.
  • Zajęcia prowadzą nauczyciele przygotowani do pracy z uczniami z dysleksją.
  • Uczniowie biorą udział w programie Indywidualni.pl.ZAPRASZAMY!

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017