Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

OC-02.5535.36.6 .2015.ŁP Kraków, 16 grudnia 2015r.

 

 

BIEŻĄCA INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
na podstawie danych z monitoringu WIOŚ w Krakowie

 

Zjawisko: zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10.

 Data i godzina wydania: 16.12.2015r. – godz. 06:00.

 Treść: w związku z potwierdzeniem się w dniu wczorajszym prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 dobowo powyżej 200 µg/m3, proszę rozpocząć realizacje procedur informacyjno-ochronnych i organizacyjnych w Państwa placówkach.

         UWAGI: w dniu wczorajszym w ciągu 24 godzin wystąpiło przekroczenie stężenia dopuszczalnego pyłu   zawieszonego (200,46% - średnia wartość z trzech stacji pomiarowych)

Jednocześnie od północy utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa poziomu zanieczyszczenia powietrza, będąca następstwem m.in. nieznacznego wzrostu średniej prędkości wiatru.

 Aktualnie (stan na godz. 05:00) notowane wartości zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 na trzech stacjach pomiarowych kształtują się w przedziale 76 – 79 µg/m3.

 Informacje z automatycznego systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Krakowa są dostępne na stronie WIOŚ Kraków: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

 Zasady postępowania związane z zagrożeniami będącymi następstwem przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza dostępne są na stronie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=46154

 

Dyżurny CZK Miasta Krakowa

Łukasz Pęgiel

 

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017