ZAPRASZAM UCZNIÓW klas 3a i 3b

na przedmaturalne Potyczki literackie, które odbędą się

w dn. 16-20 lutego - w godz. 10.00-12.00.