Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Dyrektor Szkoły

Mariola Reguła

Wicedyrektor

Beata Kończakowska - Dziób

pedagog

Mirosław Cupiał

Marta Nowak

psycholog

Katarzyna Janczura-Duda

język polski

Agnieszka Boczar

Katarzyna Jaglarz

Jolanta Stachowska

język angielski

Anna Montgomery

Teresa Turaj

Ewa Gładkowska-Kmieć

język niemiecki

Monika Nowakowska-Schmidt

język rosyjski

Zofia Bik

historia i wiedza o społeczeństwie

Radosław Gałczyński

Jerzy Szopa

podstawy przedsiębiorczości

Jerzy Szopa

matematyka

Ewelina Sikora

Grażyna Zawadzka

informatyka

Tomasz Urban

biologia

Beata Kończakowska - Dziób

geografia

Jerzy Szopa

chemia

Elżbieta Radoń

Mariola Reguła 

fizyka

Tomasz Urban

wiedza o kulturze

Michał Sąsiadek

wychowanie fizyczne
Jerzy Chwojka

Beata Skrzycka-Chwojka

Anna Panek - Kula

edukacja dla bezpieczeństwa

Mirosław Cupiał

wychowanie do życia w rodzinie

Beata Kończakowska – Dziób

religia

O. Gąszczyk Pio

doradztwo zawodowe

Agnieszka Boczar

rewalidacja

Magdalena Kołodziejczyk

biblioteka

Joanna Książek

 

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017