Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Oto kolejne podziękowania:

  • Banków Żywności w Krakowie za Świąteczną Zbiórkę żywności, koordynowaną przez uczniów XIV - tki, 
  • Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie dla Dyrekcji i wolontariuszy programu "Uśmiech dziecka", za pracę na rzecz dzieci z świetlicy wsparcia dziennego "Chatka Puchatka"

 

   

popatrz w przyszłość… szybciej… niż to możliwe …

powstaje KLASA AKADEMICKA

W dniu 23 stycznia 2017 r. została  podpisana

PARTNERSKĄ UMOWĄ WSPÓŁPRACY

pomiędzy

Akademią Ignatianum/Wydziałem Pedagogicznym, Instytutem Nauk o Wychowaniu reprezentowaną przez Rektora Ks. dr hab. Józefa Bremmer SJ, prof. Ignatianum,

 a XIV Liceum Ogólnokształcącym

reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Mariolę Regułę.

W  ramach nowatorskiej współpracy z AKADEMIĄ IGNATIANUM uczniowie XIV LO, będą mieli  możliwość uczestniczenia w wykładach, warsztatach, konferencjach prowadzonych przez pracowników naukowych Akademii dotyczących m.in. tematyki:

 

- jak rozpoznać błędy w myśleiniu własnym i innych

- stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepłnosprawnych  - poszerzamy horyzonty

- teoretyczne metody streetwork

- skuteczność metody streetwork w pracy z osobami wykluczonymi społecznie

KLASA AKADEMICKA stwarza praktyczne warunki rozwoju uczniów XIV LO, którzy swą przyszłość wiążą z zawodami w obszarze działań społecznych, w tym: psychologia, pedagogika, pracownik socjalny, asystent rodziny

 

DZIAŁAMY RAZEM !!!

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

  • XIV LO w Krakowie, jest JEDYNĄ szkołą, która uzyskała w Małopolsce CERTYFIKAT Polskiego Towarzystwa Dysleksji w 2015r.

Od trzech lat organizowano Europejski Tydzień  Świadomości  Dysleksji z wykładami, warsztatami, konkursami oraz zabawami edukacyjnymi skierowanymi do rodziców, nauczycieli i uczniów.